Beszámoló a „CIMBRIA SEA színosztályozó az élelmiszer biztonság szolgálatában” című szakmai napról

Cégünk, a CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki Szolgáltató KFT mezőgazdasági és élelmiszer-ipari magfeldolgozó technológiát forgalmaz, telepít, gyárt. A győri üzemcsarnokunkban 2015. október 21-én szimpóziumot szervezetünk a takarmányiparban tevékenységet folytató cégek szakemberei számára, a gabonatoxinok problémakörének kezelése témában.

A szimpózium megszervezését három dolog motiválta:

 • A gabona, és ezen belül a kukorica gombás fertőzöttsége folyamatos fenyegetettség a feldolgozók számára. Számolni kell jelenlétével, és a termőföldtől a takarmány vagy élelmiszer végtermék előállításáig, minden résztvevőnek és minden feldolgozási lépésben minimalizálni kell a gombák, így az általuk termelt toxin szintjét.
 • A takarmányipar új kihívások előtt áll: Mennyiségben és minőségben is bővül az igény az állati takarmány iránt, ugyanakkor az alapanyagokkal szemben támasztott minőségi követelmények egyre magasabbak, a végtermékkel/a takarmánnyal szemben támasztott egészségügyi elvárások egyre összetettebbek.
 • A CHH Műszaki KFT a fertőzött gabona osztályozásához megbízható módszert tud ajánlani. A szín szerinti osztályozás lehetővé teszi a toxinos szemek detektálását és eltávolítását a feldolgozás során. A gép használatával a jövőben így lehetőség nyílik a biztonságosabb élelmiszer- és takarmány előállításra. Ez a rendszer tökéletesen kielégíti a modern élelmiszeripari- és egyéb ipari feldolgozási igényeket, ami megköveteli az optikai színosztályozótól azt a képességet, hogy azonos színű, de különböző árnyalatú különbségeket is észleljen és eltávolítson.

 

A program szervezésekor azt a célt tűztük ki, hogy a meghívott szakértő előadóink segítségével az aktuális kérdések közül egyet járjunk körül: nevezetesen a takarmány előállításhoz szükséges gabona és főleg a kukorica szennyezettségének kérdéskörét, ezen belül is a toxin fertőzöttséget. A tíz meghívott cég olyan régi és új partnereink, akiket bizonyára érdekel ez a témakör vagy azért, mert már most a legnagyobbak között vannak, vagy azért, mert (véleményünk szerint) a fejlődési potenciál meg van bennük ahhoz, hogy a hazai takarmányipar meghatározó piaci szereplőivé váljanak.

Megpróbáltuk úgy összeállítani a szakmai programot, hogy az elméleti alapoktól kezdjünk, kapcsolódjunk a termelési folyamatokhoz, térjünk ki a jogi szabályozókra, a hatóság elvárásaira. Adjunk megoldási lehetőséget a takarmány-előállítás technológia fejlesztésére, és zárjuk a napot gyakorlati gépbemutatóval, üzemlátogatással.

 

Az előadók sorrendben és főbb gondolataik, mondanivalójuk:

 

Puskás Katalin, tudományos munkatárs

Magyar Tudományos Akadémia

Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet

Kalászos Gabona Rezisztencia Nemesítési Osztály

 

Előadás témája:

Fuzárium a gabonában, a toxinok gazdasági jelentősége és a megelőzés kihívásai

Probléma felvetés: Mi az oka a gomba és az általa termelt toxin folyamatos jelenlétének?

 • nem csávázott vetőmag használata
 • monokultúra
 • szármaradványok a földeken a betakarítást követően
 • a fertőzést továbbvivő rovarok
 • permetezéssel okozott stressz, ami fokozott toxin termelést eredményezhet.
 • a gombák szaporodását okozó időjárás
 • helytelen raktározási körülmények

Megtudtuk, hogy a gombák világa mennyire tág, viselkedésük pedig nem szabályszerű

Védekezési stratégiák:

 • gabona nemesítés
 • csávázott vetőmag
 • gondos betárolás és kezelés a magtárakban
 • rostálás, tisztítás

 

Prof. Dr. Tossenberger János, dékán, intézetigazgató, egyetemi tanár

Kaposvári Egyetem

Agrár- és Környezettudományi Kar

 

Előadás témája:

A toxinok és egyéb nemkívánatos gabona szennyeződések gazdasági kárai az állattenyésztésben.

Színes előadást hallhattunk az állati takarmányozás gazdasági kárairól, az állatok megbetegedéséről, amennyiben toxin szennyezett táp, vagy akár alom kerül a jószágokkal feletetésre.

A Kaposvári Egyetem laborjában végzett vizsgálat igazolta, hogy a Cimbria Sea színosztályozóval elvégzett kukorica válogatását követően, a fusarium gomba által termelt toxin jelenléte kb.70%-kal csökkenthető.

 

Denkinger Géza, osztályvezető

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Takarmány-előállítás és -forgalmazás Felügyeleti Osztály

 

Előadás témája:

Az önellenőrzés szerepe a biztonságos takarmány előállítás érdekében.

A hallgatóság pontos tájékoztatást kapott arról, milyen kötelezettségei vannak a takarmány előállítóknak a toxin szint figyelésére vonatkozóan. Szó volt az önellenőrzési rendszer felállításának kötelezettségéről, a felelősség kérdéséről, az EU-s határérték ajánlásokról. Az ellenőrző labor vizsgálatokról és a hatóság szerepköréről, feladatairól. A toxin szint csökkentésének eszközeiről. A fertőzött tétel hígítása (azaz tiszta gabonával való dúsítása) tilos, de megengedett a mechanikai és az elektronikus osztályozás. Példát hallhattunk fuzárium fertőzött búza toxin szintjének csökkenéséről, rostálást követően.

 

Horváth Zoltán, ügyvezető igazgató, okl. gépészmérnök

CHH Műszaki KFT

 

Előadás témája:

A Cimbria magfeldolgozó technológia bemutatása

 

Óvári Ferenc, értékesítési felelős-ipari technológia

CHH Műszaki KFT

 

Előadás témája:

A színosztályozó gép technológiai alkalmazásának lehetőségéről a takarmánygyártásban

 

A rendezvény szervezőiként megoldást kínálunk a toxin fertőzött gabona fizikai jellemzőkön alapuló eltávolítására:

 törtszemek - Cimbria Delta síkrosta

szivacsos szerkezet miatt kisebb fajsúlyú szemek - Cimbria Heid fajsúlyszeparátor

elszíneződött gabonaszemek - optikai osztályozógép

 

A Cimbria Sea gyártó 40 éve foglalkozik színosztályozók gyártásával. Élen járnak a világban fejlesztéseikkel. A számítógépes program és a beépített kamerák érzékenysége remek eredményt képes produkálni, a felhasználó igényeit kiszolgálva. A takarmány, a malom és az élelmiszeripar egyaránt jól tudja hasznosítani a színosztályozó gépet.

 

Az optikai osztályozó gép beépítési környezete, amit már a tervezésnél figyelembe kell venni:

 • a gépre szállított anyag előtisztítása: főleg törtszem, poros alapanyag esetén fontos, mert a por jelenléte mind minőségi, mind teljesítmény okok miatt nem kívánatos
 • rezgésmentes környezet biztosítása: daráló, hengerszék, vibrorosták környezetében nem ajánlatos beépíteni, mert a gép beállított kamerái érzékenyek a folyamatos rezgésekre. Amennyiben ez nem megoldható, akkor a rezgéscsillapítást meg kell oldani a beépítésnél
 • pormentes környezet biztosítása: ugyan a gép zárható ajtóinak szigetelése megoldott, de a tartós por terhelés alatt a finom por sajnos bejuthat a gépbe, amely zavarhatja a kamerák 0,1mm-es felbontás érzékenységét
 • levegő előkészítés: min. 3-4 bar üzemi levegő nyomást kell biztosítani, mellyel a kiválasztott selejtes szemek hatékonyan kilőhetők
 • előtartály, szállítóeszközök:a folyamatos anyagáram és feldolgozás miatt
 • visszavezető technológiai vonal: szükség esetén újraosztályozás miatt

 

Színosztályozó gép teszt eredmények:

Mintavétel helye, ideje: CHH Műszaki Kft., Győr Ipar Park, 2015.10.07.

 

 

 

Laborvizsgálat helye, ideje: Wessling Hungary Kft., Győr, 2015.10.09.

 

 

 

Anyag és módszer

 

 

 

 

 

 

kísérleti gép:

egycsatornás CIMBRIA SEA Chrome színosztályozó gép

 

 

 

kísérleti minta:

fuzáriumos kukorica

 

 

 

 

 

kísérleti
módszer:

a fertőzött kukorica a gép fogadógaratján keresztül a színosztályozóba kerül, ahol az előre beállított kukoricás kalibráció szerint a gép kilövi, eltéríti a toxinos és egyéb nemkívánatos szemeket, míg a tisztított anyag egy másik útvonalon távozik a gépből

 

 

vizsgálat:

mindhárom minta ún. multi toxinos (6 féle toxin) vizsgálat alá kerül HPLC módszerrel

 

 

 

KUKORICA (fuzárium toxinok által fertőzött tételből)

 

 

 

 

frakció

me. [kg]

arány [%]

DON toxin µg/kg

relatív DON
csökkenés %

F2 toxin µg/kg

relatív F2
csökkenés %

 

bemenő minta

43,70

100,00

4940

 

927

 

 

kilőtt

1,28

2,93

60200

 

5360

 

 

tisztított

42,42

97,07

1900

61,54

226

75,62

 

 

A résztvevő partnereink visszajelzései alapján, örömmel mondhatom el, hogy hasznos információhoz jutottak a gyakorló szakemberek, érdekes előadásokat hallgathattak meg,

 

Plevza Beatrix

ügyvezető

 

Letölthető fájl: