A Cimbria technológiától azt kaptuk, amit vártunk

A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. a már meglévő takarmánykeverő üzem szállítórendszerét kellett optimalizálnia az állatállomány növelése miatt. A korántsem egyszerű feladathoz a CHH Műszaki KFT szakértelmét választották.

Évente több mint 7,5 millió liter tej értékesítése

A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. vegyes gazdálkodást folytat, fő profilja az állattenyésztés. A 600 tejelő szarvasmarhából álló állományuknak köszönhetően évente több mint 7,5 millió liter tejet értékesítenek. 850 kocás tenyésztelepükön a megszületett malacok közül mintegy 20 ezret hizlalnak, 4–6000-et pedig 25 kilogrammos malacként értékesítenek. Az állatállomány ellátását 1000 hektár szántóterületük és további 2500 hektár kistermelői integráció, valamint 160 hektár rét-legelő biztosítja. A társaság saját takarmánykeverő üzemmel is rendelkezik, amit a közelmúltban két ütemben fejlesztettek.

Két év, két Cimbria projekt

Bóna Szabolcs igazgatót először a beruházás okáról kérdeztük:

– 2019-ben átadtuk az új kocatelepünket, s az így megnőtt állatállománnyal a takarmányigény is nagyobb lett. A 10 tonna/óra névleges teljesítményű keverőnk valójában csak 7-7,5 tonnára volt képes óránként, ami viszont már kevésnek bizonyult az állománynövekedés miatt. A CHH Műszaki KFT újraoptimalizálta a keverőt és az ahhoz tartozó szállítóeszközöket, növelve annak kapacitását is. Továbbá egy nedveskukorica és -cirok betárolót, valamint összemérőt is üzembe kívántunk helyezni. Mindezt a Cimbria hazai képviselete, a CHH Műszaki KFT valósította meg 2019-ben. A gépek üzembe helyezését követően jelentősen nőtt a takarmányfeldolgozási kapacitásunk.

A tavalyi új beruházással, ami 5 darab, egyenként 10 tonnás siló megépítése volt, a készáru-kitároló rendszer kapacitását növeltük óránkénti 2-3 tonnával. Korábban kiszállító járművekkel vittük a kész tápot a szarvasmarhatelepen elhelyezett tartályokba. A fuvarozásra a beruházásnak köszönhetően többé már nincs szükség, hiszen a silók technológiába integrálásával a takarmánykeverőből közvetlenül az új napi tartályokba juttathatjuk a szarvasmarhatápot, onnan pedig az állatok elé. Ezzel időt spórolunk, növeljük a kapacitást, miközben az élőmunkaerő-ráfordítási igény is csökken. A két beruházással a takarmányüzemben dolgozóknak több idejük marad, így a hét 5 munkanapjából egyet karbantartásra és takarításra fordíthatnak.

 

A kivitelezés során sem állhatott le a takarmányüzem

– Mi alapján esett a Cimbria technológiára a választásuk?

– Rendkívül kiváló referenciákkal rendelkezik a CHH Műszaki KFT. Több ismerősömmel beszélgettem, akiknél vetőmagüzemet, terményszárítót vagy betárolórendszert épített a Cimbria hazai képviselete, s mindannyian elégedetten nyilatkoztak. Továbbá azt is tudtuk, hogy már eddig is több olyan innovatív fejlesztést valósítottak meg vetőmagüzemekben, amik kizárólag a CHH-hoz köthetők. Ezek ismeretében kerestük meg a CHH képviselőjét, mert biztosak voltunk benne, hogy képesek tökéletesen optimalizálni a keverőüzemünket. Felmérték az üzemet, újragondolták, megtervezték és kivitelezték. Komoly mérnöki kihívás volt, hogy megfelelő elemeket építsenek a már meglévő technológiába az optimális működéshez, amit a CHH tökéletesen meg is oldott.

– Az utóbbi időben nehéz elvonatkoztatni a világjárványtól: gyakorolt negatív hatást a kivitelezési időre?

– A 2019. évi projekt során még nem volt hazánkban jelen a koronavírus. Ott az jelentett nagy kihívást, hogy a kivitelezés során a keverőüzem zavartalanul, legfeljebb egy-két napos leállás mellett működhessen. A szakembereknek több lépcsőben kellett elvégezniük a munkát, amit kiválóan meg is oldottak: egyszer sem kellett kész tápot vásárolnunk.

A napi tárolósilók kivitelezése során ugyan némiképp éreztük a pandémia hatását, de ez mégsem jelentett problémát. Összességében elmondhatom, hogy a CHH Műszaki KFT-től azt kaptuk, amit elvártunk.

 

Csomor Zsolt