Élelmiszertechnológia Fejlesztési Klaszter (ÉFK) tagja a CHH Műszaki KFT

2015-ben kaptuk a megtisztelő felkérést, hogy csatlakozzunk az Élelmiszertechnológia Fejlesztési Klaszter tagjaihoz. A társulás tovább erősítette cégünk szakmai elköteleződését az élelmiszeripari feldolgozó technológia irányába.

Mi az a klaszter?

A klaszter jelentése társulás, egységbe tömörülés, összefogás, szövetkezés. Tehát a klaszter olyan horizontális szakmai szerveződés, ahol a tagok együttműködési pontokat keresnek a közös és kölcsönös előnyök megszerzése érdekében. Precízebben: a gazdaság szereplőinek önkéntes együttműködési formája, ahol a tagok egymással saját szabályaik szerint együttműködve, a földrajzi közelség nyújtotta lehetőségeket kihasználva, a tagok által alkotott kritikus tömegre és tudástranszferre alapozva iparági versenyelőnyt kívánnak elérni egy értéklánc-rendszeren belül.

Mi a célja az Élelmiszertechnológia Fejlesztési Klaszternek?

Az élelmiszeripar és az élelmiszer alapanyag termelés területén környezettudatos módon technológia, termékek és szolgáltatások fejlesztése és forgalmazása a klasztertagok kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésével, a versenyképesség növelése érdekében.

A klaszter alapító tagjai között találjuk többek között:

  • a Goodmills Magyarország Zrt-t, a malomipar meghatározó hazai vállalatát,
  • a Raiffeisen Agro Magyarország Kft-t, aki agrárintegrátorként, input anyag (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer) kereskedőként, terményforgalmazással, szaktanácsadással segíti a magyar agrártermelőket,
  • a Szent István Egyetemet – Gödöllő - a mezőgazdasághoz, élelmiszeriparhoz kötődő szakemberek első számú képzőhelyét.

Az alapító tagokhoz csatlakozott KKV-k közösen olyan széles körű együttműködésre képesek, mely nemcsak a klasztertagok, de a hazai élelmiszeripar jövőjét is szolgálja. A CHH Műszaki KFT elkötelezett és aktív munkával vesz részt az ÉFK életében, így kívánjuk szolgálni a klaszter fejlődését.